Տաղեր

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Արքայաշէն տաճար,
Բանին խորան կազմեալ,
Անուշահոտ բուրվառ
Է', անապական կոյս:

Սիրալիր սուրբ տատրակ,
Եղեր գարնան գուշակ,
Տեառնագրեալ տախտակ.
Է', անապական կոյս:

Արմատ անմահութեան,
Շառաւիղէ Դաւթեան,
Ծնար զանմահ արքայն.
Է', անապական կոյս:

Պետին Գաբրիէլի,
Քեզ աւետեաց հոգի.
Քրիստոս ի քէն ծնանի.
Է', անապական կոյս:

Ոսկեղէն սափոր,
Լցեալ մանանայիւ,
Սեղան եղեր հացին.
Է', անապական կոյս:

Վայելչագեղ ծաղիկ,
Խունկ եւ կինամոնիկ,
Եփեալ անուշ հրիկ.
Է', անապական կոյս:

Ի յամենայն ազգաց
Ընտրեալդ ի հազարաց,
Թագաւորեալ ազանց.
Է', անապական կոյս:

Խաւարեալ Ասապովիս,
Վիրաւորեալ գերիս,
Փրկեա ի հրոյն զհոգիս.
Է', անապական կոյս: