Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք հայ որ ուրասցի հաւատս Քրիստոնէութեան իւրոյ որում մկրտեցեալ եւ դրոշմեալ լինիցի ի յեկեղեցիս Հայեաստանեաց եւ կոչեցեալ Քրիստոնեայ մահու մեռանիցի եւ ստացուածք նորա անպակաս եւ անթերի մնասցէ ժառանգութիւն Քրիստոնեայ մնացորդաց նորայ ըստ օրինօք: