Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի Ծայրագոյն Հայրապետէ Ամենայն Հայոց հանդերձ բոլոր եպիսկոպոսիւք ընտրեսցեն ի միջէ իւրեանց արք եպիսկոպոս մի եւ տացեն նմայ նամակ փոխանորդութեան իւրեանց ժամանակաւ երիս ամաւ պաշտօն տանուտէրութեան ի տանն Հայոց եւ սա ունիցի ձայնս երկուս:

Օրինակ փոխանորդութեան Հայրապետին Հայոց: