Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պաշտօն եթէ նախարարութեան, եթէ դատաւորութեան, եթէ խորհրդակցութեան իշխանութեան, ամենայն կարգ զինուորութեան, դպրութեան, գծագրութեան եւ ամենայն կառավարութեան ի տանէն հայոց եւ ի տանուտերացէ ելցէ, եւ ի վերայ նոյն պաշտօնատարութեան տալոյ իշխանութիւն ի տանէն եւ տանուտերացէ հայոց թուղթ պաշտօնի ըստ Օրինաց: