Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի միջոց բոլոր փոխանորդացէ ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս ինն սեպհական յազգէն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց Սուրբ Եկեղեցւոյ վասն ասպետութեան մի եւ նոյն որպէս հատոր 24. որպէս Օրինակն: