Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի միջոցէ բոլոր փոխանորդացէ ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս երիս սեպհական յազգէն հայոց եւ աւանդութեամբն հայաստանեաց սուրբ Եկեղեցւոյ, վասն դիւրութեան եւ թեթեւութեան եւ հեշտութեան ջատագովելոյ առաջի ատենի տանուտերաց մէջ տանն հայոց վասն հարկաց մաքսից, հասից, բաժնից, տոկոսաց եւ այլն, վասն բարութեան հասարակ ժողովրդոց, եւ ի տանէն հայոց տացի սոցայ նամակ պաշտօնատարութեան ժամանակաւ երիս ամաւ ըստ նմանութեան Օրինակին: