Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի միջոցէ բոլոր փոխանորդացէ ի տանէն հայոց ընտրեցեալ լինի այրս երիս վասն զգոյշանալոյ ի վերայ ռոճկի հատուցման պաշտօնատարաց, ի տանէն հայոց տացի սոցա նամակ պաշտօնատարութեան ռոճկապետութեան ըստ նմանութեան Օրինակի: