Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Եթէ գուցէ զի նախարարութիւնն Հայաստանեաց լինիցի ժառանգութեան, պարտ է լինիլ որդոց որդիս, ըստ սահմանի ցեղաբանութեան մարդոյ, եթէ արու եւ եթէ էգ, բայց ի խելագարէ: