Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն պաշտօնատար յառաջ քան զստանալ նմայ նամակ պաշտօնի իւրոյ պարտէ երդնուլ ի վերայ Սուրբ կտակարանի խոստանալով կալ եւ մնալ նմա հաւատարիմ Տանն Հայոց, որպէս 37երորդ յօրէնս: