Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխանանիստ քաղաքի առաքեսցի ի Տանէն Հայոց երկուս զօրագլուխս, եւ մի Օրինագէտս մինն պաշտօնի սպարապետութեան միւսն ասպետութեան եւ Օրինազէն դատաւորութեան: