Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Չափս երկրի ամենայն իրաց համարեսցի այսպէս.
նախ 1. մատնաչափ որ է ի լայնութիւն միոյ միջամատի:
2. մատնաչափն անուանի. մի յօդ
4. մատն եեեեեեե մի ուղուկ
8. մատն եեեեեեեե մի քիլ
16. մատն եեեեեե մի ոտնաչափ
40. մատն եեեեեեե մի քայլ
80. մատն եեեեեեե մի գիրկ
125. քայլն եեեե մի ասպարէզ
1000. քայլն եեեե մի մղոն
3000. քայլն եեեեե մի ֆարսաղ
Այսպէս չափեսցի երկիր եւ զամենայն զոր ինչ չափելոյ: