Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք որ հռչակեսցի եւ հաստատեսցի առաջի ատենի տանուտերաց գաղտնի խորհուրդ եւ գործ չարութեան որում կարի վնասել հասարակ ժողովրդոց եւ Տանն Հայոց պարգեւս գտցէ, այլ եթէ ստութեամբ եւ նախանձու մատնիցէ այր արդար` պատժեսցի: