Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մարդ կարող է վաճառել ստացուածս իւր բաց ի բնութիւն մարդկան: