Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Կատարելապէս վաճառելն, պարտ է գնողն ստանասցէ վաճառողէն թուղթ ձեռնադրեալ երկու վկայիւք` եթէ ոչ անկատար լիցի: