Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Վարձս դրամոյ առանց վտանգի շահեցուցանելոյ մի' լիցի աւելի շահ քան թէ ի մի հարիւրին տարէն վեց: