Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Օգնութիւն ի Տանէն Հայոց լիցի ի վերայ ամենայն արհեստաւորի յատկապէս փիլիսոփայութեան, աստղաբաշխութեան, բժշկութեան, երաժշտութեան, ճարտասանութեան եւ այլն: