Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Բաժինն Տանն Հայոց ի բերմանէ աշխարհէն Հայաստանեաց համարեսցի բանիւ համարոյն գաւառապետաց մի քննեսցի եւ մանրամասնաբար որոնեսցէ, եթէ ոչ ստասցէ քաղցրութեամբ ամենայն գաւառէ ըստ համեմատութեամբ համարին գաւառապետին իւրոյ: