Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Արհեստաւոր մինչ ո'չ գտցի թուղթ վկայական ձեռնադրեալ ի վարպետէ իւրմէ, որում խոստովանէ զի սա' կատարեալ է մի' յիշխեսցի ըստ անձին ընթանալ ի գործ արհեստին իւրոյ: