Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն կանայք եւ դստերք գլուխն բաց երեսն բաց ազատապէս շրջեսցեն բայց ի տան Տեառն Աստուծոյ քողաւորեալ: