Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Թուղթ պարտուց կնոջ ամուսնացելոյ եթէ գտցի առն կնոջ յանմիկ գործս վաճառականի ի տարր յաշխարհ արժան է մինչեւ ի միոյ տարոջ երկու հարիւր դահեկան երծաթի ո'չ եւս աւելի քան զայս: