Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իր վաճառեալ ի յումեքէ եթէ գնողն կիսագին լինի գնեալ, եթէ գուցէ իրն այն լինի գողացեալ եւ երեւեսցէ տէր իրին այնմիկ ազատապէս ստասցէ իրն իւր առանց հատուցման: