Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն երաշխաւոր եթէ ո'չ յանձնեսցի ի ձեռն դատաստանի պարտականն որում յինքն նմայ երաշխաւոր կարգեցաւ հատուցանէ ինքն ըստ անձամբ պարտն պարտաւորին մի եւ նոյն կերպ որպէս պարտականն փախուցեալ: