Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն մանկաբարձ որ վտանգաւոր ծննդենէ ծնուցանէ երեխայս ծնողն եւ ծնեալն մնասցէ կենդանի, ստանայցէ Տանէն Հայոց մի դահեկան երծաթ: