Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն բժիշկ որ փարատէ ցաւս մահացուցիչ տկարաց եւ առողջացուցանէ ի Տանէն Հայոց եւս գտցէ մի դահեկան երծաթ: