Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն առաջնորդ մէնջ ամենայն տեղիս դատողութեան, նա միայն ունիցի բերան տալոյ վճիռ միեւնոյն հրաման որում հաճեսցի կամաց խորհրդակցաց իւրոց ձեռնադրեալ գծագրէ: