Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Նախարարն Հայոց համարեսցի երկուս այրս եւ երկուս կամս: