Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ռոճիկ ամենայն պաշտօնատարի բայց ի փոխանորդաց յաշխարհաց ամենայն ամսի հատուցեալ լինիցի իշխանէն ի տեղի որում բնակի պաշտօնատարն հանելով ի նմանէ ըռսիտ: