Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք որ շինեսցի տուն հարկ լիցի ստանալ հրաման ճարտարապետէ յԱշխարհէն, եւ Օրինակ վասն խորութեան եւ հաստատութեան հիման եւ շարն փողոցի համահաւասարութեան եւ հեռաւորութիւն չափաւորութեան ի ամրոցէն: