Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ոչ ոք եթէ քրիստոնեայ եւ եթէ հեթանոս ի ձեռանէ ումեքէ զի եթէ կռտեսցի մարդ եւ արասցէ նմայ չէզօք, կռտողն մահու մեռանիցէ: