Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն զոր ոք քաղեսցի փայտ յանտառէ իւրմէ, մի' խլիցէ արմատ ծառոյն եթէ գուցէ վասն յատկապէս բարութեան հանել հարկաւորեսցի արմատն ի տեղւոյ նորա, պարտ է կամ տնկել այլ ծառ, կամ վարել ցորեան, կամ տնկել այգի, կամ շինել տուն զի երկիր մի' մնասցէ ամայի: