Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Դահեկան հայոց տպեցեալ ի վերայ ոսկոյ, երծաթոյ, կապարի եւ ի վերայ պղնձոյ, ըստ իւրաքանչիւր աստիճանի, եւ ծանրութեան կշռոյ այսինքն որպէս ի վայր:
Դրամն երծաթէ աստիճանաւ 80 կշռով 24 ղրէթ
Դահեկան երծաթէեեեեեե80եեե 60 ղրէթ
Տէրունի ոսկէեեեեեեեե 80եեե 144 ղրէթ
Դրամն պղինձեեեեեեեե80եեեե24 ղրէթ
Լոմանն կապարէեեեեեե 80եեեե24 ղրէթ