Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն զինուոր կարէ արձակիլ ի վերայ այնմ, որում զօրագլուխ իւր հրամայէ, բայց ի վերայ միաբան տանուտերաց, Տանն Հայոց, եւ ընդ դէմ հրամայեցելոց Տանէն Հայոց: