Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սպարապետն կապուտ դրօշակի զօրօք հանդերձ:
Գտակն կապուտ մորթ.
Կապէն կապուտ: