Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Սպարապետն կապուտ ըստ վերոյ գրեցելոյն ուրարն փոնջն եւ չվանն նօմրն կարմիր եւ զինուորքն կարմիր: