Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն զինուոր պարտ է ունենալ զէնս յստակ օծեալ իւղով եւ պատրաստ: