Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն զինուոր պարտ է ունենալ ընդ քսակս իւր:
12 կառտուշ վառյօդ գուլովն:
4 չախմախի քար:
1 չախմախ բանող:
1 շիշ նօսր եղ վասն օծանելոյ զէնս: