Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք զինուոր եւ զօրագլուխ ի թշնամեաց հանդիպելով առ զինուոր եւ կարգաւորս հայոց ձքելով զէնս իւր ի յերեսս յերկրի եւ յանձն արասցէ անձն իւր ի գերութիւն նա' ազատ լինի ի սպառմանէ: