Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն հազարապետ ի ժամանակս թէ իջեւանի, եւ կամ թէ ի ընթանալոյ պարտ է լինիլ գնտաւ իւրով մի խումբ հանդերձ թօփով, վառյօդով եւ ամենայն հարկաւորութեամբ իւրով պատրաստ որպէս առ ի դիմամարտել: