Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Աղ եթէ քարէ եթէ փշուր ի հանքէ, եւ կամ ի ջրոյ շինեցեալ կացցէ եւ մնասցէ ժառանգութիւն Տանն Հայոց, եւ մի' ոք ձեռնամուխ լինիցի ի այս գործ: