Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք բարկացեալ ըստ անձամբ վրէժ հայցէ ի բարկացանողէ իւրմէ, եթէ բարկացանողն մեղմաբար հրաւիրեսցի նմայ դատաստան բարկացեալն ո'չ ունիցի իշխանութիւն այլ իմն վրէժխնդրութեան բայց գանգատեսցի ի Տունն Դատաստանի եւ գտցի վճիռ արդարութեան: