Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն խանութ, քարվան, սրահ, կերակրի տուն զոր ինչ տարեկան շահեսցի տացէ տասանորդ: