Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Գաւառէ առ գաւառ անցանողաց բեռինս տացեն ճանապարհաց բեռանց կերակրոց թէ ձիոյ, ըղտոյ, ջորոյ, եզան եւ իշոյ 10 դրամ պղնձի: Բեռանց ամենայն ապրանաց 1 դահեկան երծաթի: