Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոք ոսկի եւ երծաթն իւր արձակապէս մուծանել կարէ ի տունն տպելոյ դրամոց զի տպեսցի, հատուցանելով հազարին երկու եւ կէս ծախ նորայ: