Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն ոսկի, երծաթ, պղինձ, կապար ով ոք որ մուծէ ի տիպ դահեկանի, ծախ եւ վարձ տպելոյ հատուցանել պարտ է ի մի հազարին երկու եւ կէս: