Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն քարակիտ եւ աղիւսագործ կիր եւ գաջ շինող որքան որ հանիցէ ի յերկրէ եւ լերանց հատուցանէ տասանորդս: