Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն արու ով ոք որ իցէ եթէ համարձակեսցի լրբաբար ձեռս ձգել եւ շօշափել եւ կամ ամօթ առնել կանանց պատժեսցի: