Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ում որ խաշին մատակ եւ զամենայն զոր ինչ անասուն որ պատահաբար ճարակեսցի արտս, եւ կամ հանդս եւ կամ դաշտս այլոց, հատուցանէ գին ճարակեալ խոտոց եւ ամենայն բուսոց առ տեառն իւրոյ: