Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ամենայն իշխան եթէ ի կարգէն զինուորաց, եւ եթէ կառավարիչ աշխարհի յանդգնեսցի հրամանի տանուտերաց Տանն Հայոց, իսկոյն անկցի ի իշխանական ազատութենէ եւ կալանաւորեալ լինիցի ի կուսակալէ եւ երկրորդէ իւրմէ արկաթակապ մտցի ի բանտ եւ ընդունեսցի դատաստան ըստ Օրինօք, եւ հատուցանէ անձամբ վնասն յանդգնութեան իւրոյ մինչեւ ի մահ: