Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ի ժամանակի պատերազմի եւ խաղաղութեան ամենայն էգ ի բնութենէ մարդոյ թէ քրիստոնեայ թէ հեթանոս ազատ լինի ի գերութենէ, եւ եթէ կին ամուսնացեալ ընդ առն, եւ դուստր կուսօք թշնամեաց ի ժամանակի պատերազմի կամաւ ընդունեսցի վարձ մինչեւ մի դահեկան երծաթ եւ նաղդ գտցի ի ձեռանէ զինուորէ մերմէ եւ խառնակեսցի ընդ նմայ, Օրէնս մեր մի' յիշխեսցի ի վերայ սոցայ, այլ ով ոք զինուոր եւ կամ պաշտօնեայ բռնադատութեամբ խառնակեսցի ընդ կին եւ կամ դուստր թշնամու, եթէ ի ժամ պատերազմի եւ կամ խաղաղութեան` դատաստան ընդունիցի ըստ Օրինօք Հայոց: