Գիրք անուանեալ Որոգայթ փառաց վասն կալանաւորելոյ ամենայն գործ անկարգութեան

Հեղինակ

Բաժին

Թեմա

Ով ոք զինուոր ի կարգէ զինուորութեան ի աստիճանէ տասնապետութենէ մինչեւ ցնախարարութեան եթէ ընդունեսցի նախատինս ի յումեքէ ի վերայ իւր եւ մնասցէ առանց վրէժխնդրութեան, իսկոյն անկցի ի կարգէ, զի ոչ կարաց պահել պատիւ կարգ աստիճանի ազատութեան իւրոյ, բայց ի խելագար յառնէ: